Drzwi przeciwpożarowe - Porta

Drzwi wewnątrzlokalowe przeznaczone do hoteli, obiektów gastronomicznych, banków, biur i innych budynków użyteczności publicznej a także do budynków mieszkalnych. Drzwi o odporności ogniowej powinny być stosowane w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego. Klasa odporności ogniowej drzwi powinna odpowiadać połowie klasy odporności ściany oddzielenia przeciwpożarowego.

 

Dostępne modele w zależności od poziomu izolacji:

 

 

Więcej informacji www.porta.com.pl