Stolarka przeciwpożarowa aluminiowa - Wiśniowski


Wymagania i klasy przeciwpożarowe

Jednym z podstawowych wymagań stawianych przez prawo budowlane jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Spełnienie tych wymagań polega na ograniczeniu powstawania i rozprzestrzeniania się ognia w budynkach i na budynki sąsiednie oraz możliwości opuszczenia budynku przez znajdujące się w nim osoby. Powoduje to konieczność wydzielenia stref pożarowych budynku, do czego wykorzystuje się przegrody przeciwpożarowe, zapewniające powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia.


Znajdująca się w naszej ofercie stolarka przeciwpożarowa posiada odporność ogniową w klasie EI30 lub EI60, co oznacza szczelność ogniową czyli zapobiega przedostawaniu się płomieni i izolacyjność ogniową oznaczającą ograniczenie przepływu energii cieplnej przez odpowiednio 30 i 60 minut. Dymoszczelność w klasie S30 oznacza zapobieganie przedostawania się dymu przez 30 minut.

 

Wyposażenie dodatkowe

Stolarka przeciwpożarowa może być wyposażona w różnego rodzaju dodatki tj.:

  • zamek z dźwignią antypaniczną umożliwiającą ewakuację w czasie pożaru,
  • trzymacz drzwiowy,
  • regulator kolejności otwierania drzwi 2-skrzydłowych.

 

Więcej: www.wisniowski.pl