Montaż/Serwis

Firma Drewex Kraków proponuje dostawę wraz z montażem produktów najwyższej klasy. Prowadzimy również serwis sprzedanych produktów. Aby właściwie przygotować otwory pod montaż, warto wcześniej zapoznać się z podstawowymi danymi produktu (np. tabelą wymiarów). Warto już na etapie rozpoczęcia prac remontowych (wykończeniowych) mieszkania lub domu zaprosić montażystę, który służąc radą i fachową wiedzą doradzi jak przygotować otwory pod wymarzone okna, drzwi, bramy, rolety, itp. produkty.


Wybierz interesujący Cię temat?

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry

Instrukcja montażu  okien

 • Zdjąć z okna opakowania, sprawdzić wymiary zewnętrzne stan techniczny i funkcjonalność wyrobu. W przypadku występowania widocznych usterek. Wyrobu nie należy montować.
 • Zdemontować elementy zabezpieczające wyrób przed uszkodzeniem (listwę pod progiem ościeżnicy)
 • Zdjąć skrzydła okienne z ościeżnicy.
 • Okleić ościeżnicę foliami (taśmą) trójwarstwowego systemu montażowego (wymagane przy gwarancji 10 lat).
 • Przymocować kotwy metalowe do ościeżnicy (przynajmniej dwa wkręty na każdą kotwę). Rozmieszczenie kotew -patrz rys.1.Mocowanie kotew do ościeżnicy przy pomocy wkrętów do drewna - rys.3a.
 • Ościeżnicę ustawić na klockach podporowych w otworze montażowym wypionować i wypoziomować za pomocą klinów ( kliny winny być usytuowane w narożach okien ).
 • Założyć klocki dystansowe. Usytuowanie klocków podporowych i dystansowych - rys.2 .
 • Przymocować ościeżnicę do muru kotwami -rys3a.( Kotwa do muru musi być mocowana przynajmniej dwoma wkrętami ) lub wykonujemy kotwienia tulejami podwójnie rozpieranymi - rys.3b.
 • Założyć rozpory pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń . Odległość od narożnika i pomiędzy rozporami nie powinna przekraczać 750mm. Po założeniu rozpór sprawdzić wymiary w świetle ościeżnicy.
 • Szczelinę pomiędzy murem i ościeżnicą należy uszczelnić zgodnie z trójwarstwowym systemem montażowym patrz rys.4.(sposób montażu wymagany przy gwarancji 10 lat).
 • Inny sposobem uszczelnienia pomiędzy murem i ościeżnicą jest wypełnienie pianką poliuretanową luzu montażowego. Taki sposób montażu uprawnia do gwarancji 5 lat.
 • Po utwardzeniu pianki zdjąć rozpory, kliny (pozostawić klocki podporowe), uzupełnić wolne przestrzenie w uszczelnieniu.
 • Założyć skrzydła
 • Dokonać regulacji okuć
 • Łączenie dwóch lub kilka okien należy wykonać w sposób pokazany na rys-3c.w miejscach wskazanych na rys 2a.

 

 

Powrót do góry

Zasady prawidłowego montażu drzwi zewnętrznych drewnianych

Zaleca się aby montaż drzwi wykonała wyspecjalizowana firma.

 

Drzwi należy montować w odpowiednio przygotowanym otworze budowlanym, który na bocznych ścianach powinien zachować pion, natomiast na dolnej i górnej płaszczyźnie  poziom, zalecane wymiary otworów montażowych powinny być większe w pionie i poziomie o 2do 4 cm.

 

Ościeżnica drzwiowa powinna być zamontowana w ścianach o zwartej mocnej strukturze  takiej jak; beton, cegła, pustak.

 

Drzwi należy montować w budynkach w których zakończono'' mokre'' prace budowlane , po wykonaniu i wyschnięciu tynków i posadzek.

 

Na czas wykończeniowych prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć drzwi przed działaniem ; farb,tynków,środków chemicznych oraz zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia.

 

Kolejność czynności montażowych

 • Rozpakować drzwi zwracając uwagę aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej.
 • Sprawdzić jakość ilość elementów przeznaczonych do montażu -nie montować drzwi uszkodzonych oraz sprawdzić zgodność towaru z zamówieniem.
 • Zdjąć skrzydło z ościeżnicy, odstawić w bezpieczne miejsce i zabezpieczyć na wypadek uszkodzenia podczas prowadzonych prac.
 • W przygotowanym otworze ustawić oraz unieruchomić ościeżnicę zwracając uwagę na zachowanie pionów, poziomów oraz kątów prostych pomiędzy poszczególnymi elementami.
 • Unieruchomić ościeżnice za pomocą klinów górnych, a następnie klinów bocznych wraz z rozpórkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia ościeżnicy nie mogą w żadnym wypadku stanowić trwałego elementu mocującego – należy je usunąć po utwardzeniu się pianki montażowej .
 • Po zaklinowaniu założyć skrzydło oraz wyregulować szczelinę pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwiowym (powinna wynosić ok 3-4mm).
 • Jednocześnie sprawdzić;przyleganie skrzydła do ościeżnicy, funkcjonowanie zamka oraz luz wrębowy.
 • Przytwierdzić ościeżnicę do ściany minimum sześcioma dyblami lub kotwami po trzy na każdą stronę (za pomocą blach – kotew lub kołków montażowych wkręcanych pod uszczelkę )montowanych około 30cm od góry i dołu oraz jednej w środku.
 • Szczeliny pomiędzy murem a ościeżnicą wypełnić pianką montażową (należy zabezpieczyć ościeżnicę papierową taśmą przylepną ).
 • Po utwardzeniu się pianki usunąć jej nadmiar oraz usunąć delikatnie taśmę przylepną -zbyt długie oddziaływanie kleju może uszkodzić powłokę lakierniczą.
 • W przypadku użycia kotew dodatkowo na czas utwardzenia się pianki zastosować rozpórkę która zapobiega wygięciu się ościeżnicy.
 • Dokonać ewentualnej regulacji ustawienia skrzydła poprzez odpowiednie wkręcenie lub wykręcenie trzech śrub regulacyjnych w każdym zawiasie, każde drzwi na ostatnim etapie produkcyjnym są sprawdzane i regulowane, a korekty mogą wynikać z powodów montażowych .
 • Zamontować; wkładki, klamki, nasadki ozdobne na zawiasy.

 

 

 

Powrót do góry

Warunki montażu i eksploatacji drzwi zewnętrznych

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych wyrobu zalecane jest przeprowadzenie okresowej ich pielęgnacji; 2-3 razy w ciągu roku. Po przetarciu miękką szmatą zwilżoną wodą, zabezpieczyć powierzchnię malarską środkiem do drewna (do konserwacji nie można stosować środków alkalicznych ani rozpuszczalnikowych).

 

Drzwi zewnętrzne należy zabezpieczyć przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez wstawienie ich we wnękach lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych.

 

Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w południe , w okresie letnim.

 

Minimalna odległość  grzejnika od drzwi powinna wynosić 150cm, zalecany jest przedsionek nieogrzewany.  

 

 

 

Powrót do góry

Błędny montaż drzwi zewnętrznych drewnianych

Najczęściej popełnione błędy montażowe;

 • nieprawidłowe ustawienie zawiasów (brak regulacji);
 • zbyt słabe zakotwiczenie ościeżnicy do muru;
 • brak pionowości zamontowanej ościeżnicy;
 • zwężenie światła przejścia;
 • montaż drzwi zewnętrznych przed lub w trakcie ''mokrych robót '' budowlanych;
 • brak wymaganego zadaszenia;     

 

  

Powrót do góry

Instrukcja regulacji zawiasów drzwi zewnętrznych

Z uwagi na zastosowanie materiałów naturalnych charakteryzujących się określonymi właściwościami (reagowanie na czynniki zewnętrzne jak:deszcz,woda, śnieg, wilgotność powietrza,nasłonecznienie, temperatura powietrza itp. - co ma również bezpośredni związek z określoną porą roku)może występować w przypadku drzwi zewnętrznych konieczność regulacji położenia skrzydła drzwiowego względem ościeżnicy. Dlatego też drzwi zewnętrzne wyposażone są w zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach umożliwiających dokonywanie stosowanych regulacji tych elementów w trakcie ich użytkowania.

Regulacja taka nie wchodzi w zakres gwarancji producenta.


Skrzydło drzwiowe zawieszone jest na trzech zawiasach, każdy z regulacją w trzech kierunkach tj; w świetle ościeżnicy ( płaszczyżnie skrzydła) wysokości skrzydła i docisku skrzydła do ościeżnicy .

Właściwego ustawienia skrzydła należy dokonać bezwzględnie podczas montażu drzwi w otworze ściennym oraz po sprawdzeniu czy wkręt blokujący (1)nie blokuje wkręta regulującego (2). Regulacji zawiasu przeprowadza się przez wkręcanie lub wykręcanie (w zakresie 5mm) kluczem imbusowym ''5'' wkrętów regulujących;

(2) - regulacja docisku skrzydła

(3) - regulacja skrzydła na wysokości (w pionie )

(4) - regulacja skrzydła w świetle ościeżnicy (w poziom)

Uwaga :otworzyć skrzydło i kluczem imbusowym ''2,5'' dokręcić wkręt blokujący (1) umożliwiający wykręcenie zawiasu z ościeżnicy.

 

 

Powrót do góry

Samodzielny montaż ościeżnicy i skrzydła wewnętrznego

Wymiana drzwi wewnętrznych często wiąże się z montażem ościeżnicy. Szeroka oferta pozwala na wybór produktu idealnie skomponowanego ze skrzydłem drzwiowym oraz wystrojem wnętrza. Osadzenie nie jest skomplikowane i możemy wykonać je sami bez pomocy fachowca. W odpowiedzi na liczne zapytania klientów firma Stolbud Włoszczowa przygotowała dla nich film instruktażowy, aby montaż przebiegł jeszcze sprawniej.

 

Drzwi wewnętrzne pełnią rolę nie tylko użytkową, ale są także częścią aranżacji pomieszczeń. W zależności od wystroju wnętrza, stylu w jakim jest urządzone i potrzeb mieszkańców możemy zdecydować się na skrzydła drzwiowe pełne lub z przeszkleniem oraz w bogatej gamie kolorystycznej. Uzupełnieniem drzwi jest ościeżnica, która powinna współgrać z nimi wizualnie. Jej montaż możemy przeprowadzić samodzielnie.

 

Z myślą o klientach

Aby zamocować ościeżnicę warto skorzystać z instrukcji którą firma Stolbud Włoszczowa dołącza do produktów oraz ze specjalnie przygotowanej wizualizacji dostępnej na naszej stronie internetowej. Cenne wskazówki, zobrazowane krótkim filmem, to doskonałe wsparcie dla osób które samodzielnie chcą prawidłowo zamocować ościeżnicę. Film krok po kroku objaśnienia co należy zrobić i na co zwrócić uwagę, dzięki czemu każdy poradzi sobie z jej właściwym osadzeniem.

 

Nowoczesna forma pomocy klientom, jaką oferuje firma Stolbud Włoszczowa to doskonały sposób komunikacji . Instruktaż został zrealizowany z myślą o wszystkich którzy chcą cieszyć się z własnoręcznej wykonanej pracy a przy tym będzie stanowił dla nich niezastąpioną pomoc. Montaż ościeżnicy nie jest trudny i można go przeprowadzić przez mocy fachowca korzystając z instrukcji zamieszczonej na stronie firmy Stolbud Włoszczowa. Dzięki dodatkowemu wsparciu w postaci filmu będziemy mieć pewność , że wykonaliśmy montaż w sposób gwarantujący prawidłowe otwieranie i zamykanie drzwi.

                                                  

 

Powrót do góry

Prawidłowy montaż i kontrola pomiarów oraz wady montażu drzwi stalowych

Przed rozpoczęciem prac murarskich należy ościeżnicę dokładnie ustawić w miejscu ich przeznaczenia tak aby;

-położenie ościeżnicy nie odbiegało od pionu i poziomu

-wichrowatość ościeżnicy w  płaszczyżnie  skrzydła drzwiowego nie przekracza 1mm długości  1mm. Ościeżnice powinny by zabezpieczone przed deformacją w trakcie wbudowywania , przez rozparcie ich od wewnątrz na wysokości zawias i otworów zaczepowych, rozpieraczami nastawnymi.